Search

Missie en visie

Missie en visie

Een zorg te veel

De zorgsector is bij uitstek een uitdagende omgeving. Meer tijd voor effectieve zorg en minder administratieve rompslomp is een wens van velen. Medewerkers ervaren dikwijls een overmatige planlast, worstelen met administratieve overbelasting en kunnen zich niet optimaal richten op de kernactiviteiten. Dat heeft uiteindelijk een negatieve invloed op cliënten en resulteert in inefficiënt gebruik van maatschappelijke middelen. Voor het management van kleine, middelgrote en grote organisaties is digitale innovatie een blijvende uitdaging waar bovendien snel veranderende noden van tel zijn.

Innovatieve kracht

Willow wil organisaties meenemen in een verhaal van vereenvoudigde administratie, digitale toepassingen en automatische processen. De functionaliteiten die Willow aanreikt, zijn gegroeid binnenin de sector – Willow ontstond in de schoot van Fiola vzw – en worden dus als het ware op maat ontwikkelt.

Overschakelen naar een nieuwe werkwijze of de implementatie van andere softwaresystemen is niet altijd een pretje. Niet elke organisatie of medewerker staat te springen om anders te gaan werken. Willow is overtuigd van de absolute noodzaak van minder administratieve werklast en maakt van gebruiksvriendelijkheid op verschillende niveaus een prioriteit. Met die intentie delen we met Willow onze knowhow en jarenlange ervaring en leggen wij als team het accent tegelijk op vernieuwing als op maatschappelijke verbinding.

Tijd voor zorg

Cliënten- en personeelsbeheer digitaliseren en automatiseren herstelt de focus op waar het in de zorg echt om draait: de zorgvrager. Vaarwel administratieve last!